Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni

W dniu 26.04.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W dniu 26.04.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Zgodnie z programami kursów, na początku przewodnicy z psami przystąpili do sprawdzenia poziomu wyszkolenia i pracy, którego celem było ustalenie wartości użytkowej psów oraz ocena umiejętności kierowania pracą psów przez przewodników. 

Najwyższe wyniki ze sprawdzenia uzyskali nw. funkcjonariusze:
• mł. chor. SG Marcin TARASIUK Nadbużański OSG; 
• sierż. szt. SG Marek OBERDA Nadbużański OSG.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dniem 28.04.2023 r. Komendant Ośrodka zwolnił ww. słuchaczy z udziału w zajęciach korygująco-doskonalących.

Uzyskane wyniki potwierdzają ogromne zaangażowanie przewodników w realizację cotygodniowych szkoleń doskonalących w macierzystych jednostkach organizacyjnych. Ciągłe samokształcenie przewodników oraz utrzymywanie i doskonalenie zdolności użytkowych psa służbowego wpływa na bezpieczeństwo naszych granic, a szybszy powrót do macierzystych jednostek przyczyni się do wzmocnienia potencjału placówek SG w zakresie wykorzystania przewodników z psami w służbie.

Panom Komendantom gratulujemy zaangażowanych i pełnych pasji funkcjonariuszy, a przewodnikom z psami życzymy satysfakcji z pracy oraz sukcesów w codziennej służbie.