Nabór wystawców Sudeckiego Festiwalu Minerałów 2023 strefy regionalnej i wielobranżowej

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu prowadzi nabór wystawców strefy regionalnej i wielobranżowej Sudeckiego Festiwalu Minerałów 2023. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 maja.

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu prowadzi nabór wystawców strefy regionalnej i wielobranżowej Sudeckiego Festiwalu Minerałów 2023. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 maja.

Festiwal odbędzie się w dniach: 30 czerwca, 1-2 lipca 2023 r. w Lubaniu.

Teren handlowy obejmuje Rynek, ul. Wąską, ul. Bracką.

Uczestnictwo w festiwalu jest płatne.

  • w strefie regionalnej w terminie 30.06, 1-2.07 (3 dni) opłata wynosi:

300,00 zł brutto (długość linii sprzedażowej stoiska do 3 m)

500,00 zł brutto (długość linii sprzedażowej stoiska do 6 m)

700,00 zł brutto (długość linii sprzedażowej stoiska do 9 m)

  • w strefie wielobranżowej w terminie 30.06, 1-2.07 (3 dni) opłata wynosi:

400,00 zł brutto (długość linii sprzedażowej stoiska do 3 m)

700,00 zł brutto (długość linii sprzedażowej stoiska do 6 m)

1000,00 zł brutto (długość linii sprzedażowej stoiska do 9 m)

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zapoznanie się z Regulaminem i zawarcie umowy uczestnictwa poprzez wypełnienieFormularza Wystawcy.

Podpisany formularz należy przesłać w terminie do 19 maja 2023 r. Formularz (druk umowy) oraz fotografię stoiska należy dostarczyć do Organizatora w formie:

  • zeskanowanej na adres e-mail: promocja@luban.pl
  • dostarczyć osobiście do biura Informacji Turystycznej przy ul. Brackiej 12 w Lubaniu

Telefon: 75 722 25 41 lub 500 406 605.