Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój została zakwalifikowana do wsparcia na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w  roku 2023.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój została zakwalifikowana do wsparcia na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 w  roku 2023.

Program skierowany do szkół, które w ubiegłym roku nie otrzymały wsparcia.

W 2022 roku wsparcie finansowe otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju w wysokości 4.000,00 zł. przy wkładzie własnym 1.000,00 zł.

W roku bieżącym do programu przystąpił Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju.

Kwota dofinansowania wynosi 12.000,00 zł , należało również zapewnić wkład własny finansowy w wysokości 3.000,00 zł.