Przedsiębiorco, pamiętaj!

Do dnia 31 maja 2023 roku należy dokonać opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku.

Do dnia 31 maja 2023 roku należy dokonać opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku.

Na rachunek bankowy numer:

37 2030 0045 1110 0000 0082 4230

BNP Paribas Bank Polska S. A.

W przypadku, gdy rata nie zostanie uiszczona w ustawowej wysokości oraz terminie do 31 maja 2023 roku, czynność tę można dopełnić w kolejnych 30 dniach, tj. do 30 czerwca 2023 roku z dodatkową opłatą w kwocie 30% opłaty należnej w danym roku (naliczonej od całości opłaty rocznej).  

Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Wydanie nowego zezwolenia może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udziela Inspektor Barbara Kończyk - Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6 (II piętro).