Informacja PSZOK - Leśna

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leśnej czynny będzie 13 maja 2023 roku (sobota) w godzinach od 08:00 do 14:00.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leśnej czynny będzie 13 maja 2023 roku (sobota) w godzinach od 08:00 do 14:00.

SKRÓT ZASAD NA PSZOK-U:

  • PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne powstające podczas funkcjonowania gospodarstwa domowego,
  • PSZOK nie przyjmuje odpadów z remontów, przeprowadzek itp.,
  • PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej,
  • PSZOK przyjmuje wyłącznie mieszkańców gminy dlatego podczas wizyty należy okazać dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Gminy Leśna,
  • osoby nie posiadające deklaracji na odpady nie mogą korzystać z PSZOK,
  • osoby korzystające z ulgi na kompostownik nie mogą zdawać odpadów zielonych.