Remont chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego

Rozpoczęły się już prace remontowe chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lubaniu.

Rozpoczęły się już prace remontowe chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lubaniu.

Roboty obejmą odcinek od budynku Spółdzielni Mieszkaniowej do sklepu „AS” wraz z dojściami do bloków mieszkaniowych. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. W zakres prac wchodzi również plantowanie powierzchni gruntu oraz humusowanie pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdnią wraz z obsianiem trawą.   

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.05.2023 r.

(ŁCR)