Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację Dnia Aktywnej Rodziny DAR 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację Dnia Aktywnej Rodziny DAR 2023.

Organizator: Urząd Miasta Lubań

WYNIKI KONKURSU 

Tytuł oferty: Dzień Aktywnej Rodziny DAR 2023
Oferent: Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE”
Kwota dofinansowania: 15 000,00