Pieniądze na rozwój czytelnictwa dla Powiatu Lubańskiego

Powiat Lubański w 2023 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji celowej, w łącznej wysokości 27.000 zł, na dofinansowanie bibliotek szkolnych w zakresie:

Powiat Lubański w 2023 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji celowej, w łącznej wysokości 27.000 zł, na dofinansowanie bibliotek szkolnych w zakresie:

a) zakupu książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

b) zakupu nowych elementów wyposażenia, tj:

  • sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • oprogramowania dla bibliotek,
  • czytników e¬ booków,
  • elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe zostało przyznane pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Głównym celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek. Ponadto:

  1. zwiększenie atrakcyjności ofert bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  2. wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  3. rozwój współpracy pomiędzy szkołami, a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Powiat Lubański w bieżącym roku otrzymał wsparcie finansowe na rzecz:

  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, w kwocie 12.000 zł;
  • Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, w kwocie 12.000 zł;
  • Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu, w kwocie 3.000 zł.