Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących

W dniu 10.05.2023 r. zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących.

W dniu 10.05.2023 r. zakończył się kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów tropiących.

W trakcie kursu słuchacze realizowali zajęcia m.in. z tropienia śladów na różnorodnym podłożu, w warunkach dużej wilgotności powietrza oraz przy zmiennych warunkach atmosferycznych, co niewątpliwie miało wpływ na podniesienie zdolności użytkowych czworonożnych podopiecznych oraz umiejętności interpretowania zachowań psa.

W dniach 08 – 10.05.2023 r. do egzaminu przystąpiło 8 słuchaczy wraz z czworonożnymi podopiecznymi, w trakcie którego musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu:
- rozpoznawania przedmiotów,
- tropienia śladów,
- rozpoznawania śladów,
- oraz ćwiczeń obronnych.

Wyniki osiągnięte podczas egzaminu potwierdziły bardzo dobre przygotowanie przewodników z psami do pełnienia obowiązków związanych z ochroną granicy państwa.

Życzymy sukcesów oraz satysfakcji płynącej z pracy z psem służbowym!