Kurs doskonalący nt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”

W dniach 08 – 12.05. instruktorzy Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”.

W dniach 08 – 12.05. instruktorzy Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy”.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariusze z Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w Wydziałach Zabezpieczenia Działań oraz tych, którzy pełnią służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Głównym celem szkolenia było podwyższenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni palnej. Ćwiczono również prawidłowe postawy i reakcje w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia podczas kontroli osób poruszających się pieszo, przebywających w pomieszczeniach, a także poruszających się środkami transportu różnego typu.

Źródło informacji: SG w Lubaniu