Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „RODZINNIE TU I TERAZ”

Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”, z okazji pozarządowego festynu Dzień Aktywnej Rodziny „DAR” 2023,  zaprasza dzieci oraz młodzież z Lubania i powiatu lubańskiego do udziału w konkursie plastycznym. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najciekawsza praca konkursowa ozdobi kartę gry terenowej podczas lubańskiego DAR-u 2023.

Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze”, z okazji pozarządowego festynu Dzień Aktywnej Rodziny „DAR” 2023,  zaprasza dzieci oraz młodzież z Lubania i powiatu lubańskiego do udziału w konkursie plastycznym. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najciekawsza praca konkursowa ozdobi kartę gry terenowej podczas lubańskiego DAR-u 2023.

„Rodzinnie tu i teraz” to hasło przewodnie 9. edycji Dnia Aktywnej Rodziny DAR, który odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2023 na lubańskim rynku. Wydarzenie jest organizowane przez kilkanaście organizacji pozarządowych oraz grup z Lubania i powiatu lubańskiego we współpracy z Miastem Lubań. Na odwiedzających festyn, wśród wielu darmowych atrakcji, czeka gra terenowa. Organizatorzy festynu zapraszają dzieci z Lubania i powiatu lubańskiego do stworzenia obrazka, który trafi na kartę gry terenowej DAR-u.

ZADANIE KONKURSOWE:

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu 1 indywidualnej pracy plastycznej (płaskiej, w formacie A4 lub A3) na temat „RODZINNE TU I TERAZ – Z LUBANIEM W TLE”.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest skierowany do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, w tym absolwentów 2023, z Lubania i powiatu lubańskiego.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu

www.facebook.com/Stowarzyszenie.POGRANICZE

TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC: do 19 maja 2023.

ZGŁOSZENIA PRAC (wraz z podpisanym własnoręcznie formularzem zgłoszeniowym):

Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w LubaniuArmii Krajowej 30, 59-800 Lubań – 1. piętro, budynek główny

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 16:00 do 19:00

Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora!

NAGRODY:

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD:

W sobotę 3 czerwca 2023 podczas festynu DAR w Lubaniu ok. godz. 19:00 (scena).

Załączniki