Warsztaty dla koordynatorów do spraw doprowadzeń

W dniach 10-12.05.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyły się „Warsztaty dla koordynatorów ds. doprowadzeń”.

W dniach 10-12.05.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyły się „Warsztaty dla koordynatorów ds. doprowadzeń”.

W przedsięwzięciu wzięli udział koordynatorzy doprowadzeń z poszczególnych oddziałów Straży Granicznej, a także Koordynator Krajowy – mjr SG Marta WIATROWICZ z Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG w Warszawie.

Tematyka poruszana w trakcie warsztatów obejmowała praktyczne aspekty organizowania oraz realizowania doprowadzeń drogą lądową. Przedstawiony został również Moduł Doprowadzenia SOC CBD SG w wersji testowej. Koordynatorzy mieli możliwość zapoznania się z działaniem systemu, a także przedłożenia wniosków o zmiany poszczególnych jego elementów. Dodatkowo omówione zostały zmiany do aktów prawnych mających wpływ na realizację doprowadzeń, a także omawiano kwestie przygotowania depozytów osób doprowadzanych.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej we współpracy z funkcjonariuszami Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.