Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2023 w Lubaniu

Przed siedzibą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubaniu w dn. 12 maja 2023 r. lubańscy strażacy świętowali „Dzień Strażaka”.

Przed siedzibą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubaniu w dn. 12 maja 2023 r. lubańscy strażacy świętowali „Dzień Strażaka”.

Święto w 2023 r. jest dla lubańskich strażaków szczególne, ponieważ poza odznaczeniami, awansami na wyższe stanowiska i stopnie służbowe, Komenda Powiatowa PSP w Lubaniu uroczyście odebrała do użytkowania samochód specjalny drabinę mechaniczną o wysokości ratowniczej 40 m.

Komendant Powiatowy PSP w Lubaniu bryg. Zbigniew Szyszło, po złożonym przez dowódcę uroczystości meldunku Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Markowi Kamińskiemu i odśpiewaniu hymnu państwowego, przywitał zaproszonych gości.

Zaszczycili nas swoją obecnością:

Pan Rafał Ślusarz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,

Nadbryg. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP,

Pan Walery Czarnecki – Starosta Lubański,

Pan Arkadiusz Słowiński – Burmistrz Lubania,

Dh Tadeusz Baka – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

Ks. Grzegorz Niwczyk – Kapelan Powiatowy strażaków PSP i druhów osp powiatu lubańskiego

oraz samorządowcy gmin powiatu lubańskiego, prezesi zarządów ochotniczych straży pożarnych oraz komendanci, dowódcy i kierownicy współpracujących ze strażami jednostek, instytucji i firm.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia nadanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyróżniającym się strażakom Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu, odznak „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Odznaczeni zostali: kpt. Marek Kret i asp. Daniel Bryłkowski.

Następnie wręczono Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którym   wyróżniony za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo gaśnicze został  asp. Adam Smoliński.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu odznaczyło złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Pana Rolanda Marciniaka, brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” druha Roberta Dmochowskiego.

Uroczystość była też okazją do wręczenia awansów w stopniach służbowych dla lubańskich strażaków.

Awanse w tym dniu otrzymali:

- mł. kpt. Beata Gołowenko do stopnia kapitana,

- asp. Roman Traczyk do stopnia starszego aspiranta,

- mł. asp. Daniel Bryłkowski do stopnia aspiranta,

- ogn. Tomasz Głowacki i ogn. Mirosław Maciejko do stopnia starszego ogniomistrza,

- mł. ogn. Adrian Heidykiewicz, mł. ogn. Szymon Socha i mł. ogn. Jacek Sztuba do stopnia ogniomistrza,

- st. sekc. Cyprian Piwowarski i st. sekc. Michał Stanowski do stopnia młodszego ogniomistrza.

 

Kulminacyjnym punktem uroczystego apelu było przekazanie do użytkowania i poświęcenie samochodu specjalnego drabiny mechanicznej SCD 40 Magirus oraz 40-tu kompletów umundurowania specjalnego.

Zakup pojazdu pożarniczego drabiny mechanicznej o wartości 3 393 570 zł sfinansowany został ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w ramach „Programu Modernizacji: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa na lata 2022-2025”. Przedsięwzięcie pod nazwą „sprzęt transportowy”.

Zakup 40-tu kompletów pełnego umundurowania specjalnego, o łącznej wartości 268 409 zł, został przeprowadzony przez Starostwo Lubańskie w wyniku  realizacji projektu „Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INNTERREG  Polska-Saksonia  na lata 2014-2020.

Aktu poświęcenia dokonał ksiądz Grzegorz Niwczyk – Kapelan Powiatowy wszystkich strażaków powiatu lubańskiego.

Podsumowując ten szczególnie pamiętny dzień dla strażaków PSP, pracowników cywilnych lubańskiej komendy i wszystkich strażaków powiatu lubańskiego, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej ważnej dla naszej formacji uroczystości.

Straż Pożarna w Lubaniu.