Kurs doskonalący pn. „Kontrola graniczna II linii – postępowania graniczne”.

W dniach 09.05 – 12.05.2023 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zorganizowali i przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego pn. „Kontrola graniczna II linii – postępowania graniczne”.

W dniach 09.05 – 12.05.2023 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zorganizowali i przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego pn. „Kontrola graniczna II linii – postępowania graniczne”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy SG pionu do spraw cudzoziemców, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanych stanowiskach realizują procedury kontrolne właściwe dla II linii kontroli granicznej.

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne.

Omówione zostały rodzaje dokumentów wydawanych cudzoziemcom, obowiązki cudzoziemców w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz strefy Schengen, praktycznie przećwiczone zostało dokumentowanie postępowań granicznych prowadzonych w związku z naruszeniem przez cudzoziemców przepisów prawa.

W kursie wzięli udział przedstawiciele Morskiego, Warmińsko–Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.