Podsumowanie pierwszego kwartału 2023 roku w Olszynie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Olszyna, minął pierwszy kwartał roku, więc przyszła pora na małe podsumowanie pracy samorządu Gminy Olszyna w tym okresie. Sporo się wydarzyło, dlatego chciałbym Państwu w jak najbardziej czytelny sposób zobrazować nasze działania.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Olszyna, minął pierwszy kwartał roku, więc przyszła pora na małe podsumowanie pracy samorządu Gminy Olszyna w tym okresie. Sporo się wydarzyło, dlatego chciałbym Państwu w jak najbardziej czytelny sposób zobrazować nasze działania.

Jest kolejny przetarg na budowę stadionu.

Niedawno ogłosiliśmy 4 przetarg na modernizację obiektu Stadionu Gminnego w Olszynie, która nosić będzie nazwę „Rozbudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie”. Obiekt ten jest niezwykle potrzebny zarówno klubom sportowym działającym na terenie Olszyny, jak również społecznościom obu szkół. Oprócz boiska, chcemy tam wybudować nową bieżnię, trybuny i zmodernizować trasy przełajowe, które służą lekkoatletom podczas rozgrywanych w Olszynie pucharów w ramach Dolnośląskich Mistrzostw w Biegach Przełajowych, które organizuje DZL i sekcja lekkoatletyczna KS Olsza Olszyna. Na inwestycję mamy zabezpieczone środki w wysokości 7,3 mln zł, z czego 2,4 mln zł pochodzą z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, z  programu pn. „Sportowa Polska”, natomiast 4,9 mln zł z programu wsparcia gmin popegeerowskich pn. „Infrastruktura Sportowa Edycja III PGR/21” – „Polski Ład”. Chciałbym przypomnieć, że po ogłoszeniu wcześniejszych przetargów, w dwóch przypadkach nie mieliśmy żadnych oferentów, natomiast do trzeciego przetargu zgłosiła się firma, która dała o 250 procent wyższą cenę za wykonanie prac, niż przewidywał to kosztorys inwestorski. Czwarty przetarg odbędzie się niebawem. O jego wyniku poinformuję Państwa w majowym numerze Gazety Olszyńskiej.

Kończy się modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie

Powoli kończymy rozbudowę oraz prace modernizacyjne na obiekcie olszyńskiego Gminnego Przedszkola Publicznego. Przypomnę, że obecnie trwa już drugi etap prac, który polega na rozbudowie placówki tak, by mogła ona docelowo przyjąć w swe progi o blisko 50 dzieci więcej niż dotychczas. Prace są tak zaplanowane, by żaden sposób nie kolidowały z funkcjonowaniem przedszkola. Ostateczny termin zakończenia zadania, przewidziany jest na dzień 31 sierpnia 2023 r. Chcę zapewnić że termin ten nie jest zagrożony. Koszt tego zadania to 3,3 mln zł, z czego 1,7 mln udało nam się pozyskać z programu „Polski Ład”.

Będzie opóźnienie w zakończeniu budowy olszyńskiego „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego”

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne jak Państwo wiedzą powstaje przy ul. 3 Maja w Olszynie, tuż obok remizy naszej OSP. Na chwilę obecną budynek centrum już powstał w stanie surowym. Zadanie, które będzie kosztować blisko 5 mln zł, realizowane jest w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, finansowanego z państwowego funduszu celowego pn. „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Inwestycja miała zakończyć się w lipcu br. Dzisiaj już wiemy, że zakończenie tego zadania opóźni się o 3 miesiące z przyczyn niezależnych od nas, ale również niezależnych od wykonawcy czyli firmy Eltor z Lubania. Powodem są poważne braki na rynku w dostępności niektórych materiałów budowlanych. W związku z tym wystąpiliśmy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z wnioskiem o wydłużenie prac budowlanych, a Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski przychylił się do niego i zgodził się na wydłużenie procesu budowy. Przypomnę, że w placówce naszego centrum docelowo znajdzie się 20 miejsc dla osób, które są pozbawione opieki rodziny, w tym będzie to 8 miejsc całodobowych i 12 miejsc tzw. 12 – godzinnych. Do dyspozycji podopiecznych będzie gabinet lekarski, gabinet rehabilitacyjny, jadalnia, świetlica, sypialnie, oraz sale zajęciowe. Nad ich bezpieczeństwem będzie czuwać wykwalifikowana kadra. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowa siedziba Łużyckiego Banku Spółdzielczego 

Od 4 kwietnia br. w Olszynie działa nowy oddział Łużyckiego Banku Spółdzielczego z Lubania. Powstała ona w budynku przy ul. Wolności 20 C, na przeciw garaży dla radiowozów z Posterunku Policji w Olszynie oraz samochodu służbowego olszyńskiej Straży Miejskiej. Powstanie placówki bankowej właśnie w tym miejscu nie jest przypadkowe. Przed laty założyliśmy, że w obrębie obiektów Przychodni Wielospecjalistycznej, Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Urzędu Miejskiego, gdzie znajduje się również  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, siedziba Straży Miejskiej i Posterunek Policji, powstanie olszyńskie centrum usług publicznych. Uruchomienie w tym miejscu banku, ziściło ten plan. Teraz Państwo, jako mieszkańcy naszej wspólnoty, Macie praktycznie w jednym miejscu dostęp do wszystkich najważniejszych instytucji funkcjonujących w gminie.

Najbliższe inwestycje.

Właśnie ogłaszamy przetarg na budowę przejścia dla pieszych, w ciągu drogi krajowej K30 w Biedrzychowicach, w sąsiedztwie Dolnośląskiego Zespołu Szkół, niedaleko Świetlicy Wiejskiej. Przejście zostanie odpowiedni oznakowane i oświetlone. Powstanie na nim również sygnalizacja świetlna, podobnie jak zostało to zrealizowane kilkaset metrów dalej, w obrębie pawilonu handlowego Państwa Ostrowskich i sklepu przemysłowego Pani Ceglarek. Nowe przejście znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności bezpieczeństwo uczniów DZS, którzy uczęszczają tam do swojej szkoły. Zadanie będzie kosztować 343 tys. zł., z czego 292 tys. zł pozyskaliśmy to środki zewnętrzne pozyskane przez gminę, natomiast 51 tys. zł to kwota, która została zabezpieczona na ten cel w budżecie naszego samorządu. Ponadto ogłaszamy również przetarg na termomodernizację wspomnianego już przeze mnie wcześniej budynku, gdzie znajduje się nowy oddział Łużyckiego Banku Spółdzielczego. Obiekt zostanie gruntownie ocieplony i odnowiony. Zyska również nową elewację ścian i zapewne po remoncie będzie cieszył oko mieszkańców. Obie inwestycje zakończą się latem tego roku.

Złożyliśmy 9 wniosków na wsparcie odbudowę zabytków w Gminie Olszyna

Chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 31 marca br. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, złożyliśmy 9 wniosków o dofinansowanie rewitalizacji zabytków położonych na terenie Gminy Olszyna, w tym 2 wnioski na łączną kwotę 362 tys. zł na prace restauratorskie związane z rewitalizacją kościoła Św. Józefa i kościoła pomocniczego Podwyższenia Krzyża Świętego, złożył nasz proboszcz i jednocześnie Dziekan Dekanatu Lubańskiego z siedzibą w Olszynie ks.dr Bogusław Wolański, natomiast 1 wniosek na kwotę blisko 1,2 mln zł, na prace związane z rewitalizacją kościoła Św. Antoniego w Biedrzychowicach, złożył proboszcz tamtejszej  parafii ks. Maciej Szymanowski. My jako samorząd gminny złożyliśmy 1 wniosek – na rewitalizację zabytkowej remizy Straży Pożarnej w Bożkowicach, opiewający na kwotę blisko 650 tys. zł. Pozostałe 5 wniosków za pośrednictwem samorządu złożyli właściciele prywatni obiektów zabytkowych. Program realizowany będzie poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudowanie blasku zabytków w całej Polsce. Przypomnę, że program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami (w tym osób prywatnych). W przypadku samorządu, dofinansowanie może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2% wartości zadania. Wnioski  mogły być składane w aplikacji udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii - do 150 000 zł, do 500 000 zł i do 3 500 000 zł.

Z wyrazami szacunku Burmistrz Olszyny Leszek Leśko.