Konkurs na najładniejsza zagrodę

Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Zespołem Doradców w Lubaniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od lat są organizatorami Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego.

Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Zespołem Doradców w Lubaniu Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od lat są organizatorami Powiatowego Konkursu na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  1. Najładniejsza Zagroda;
  2. Najładniejsze Gospodarstwo Rolne.

Oceniając zagrody komisja bierze pod uwagę m. in. ogólny wygląd posesji, stan techniczny i estetykę budynku, źródło zaopatrzenia w wodę, obiekty sanitarne, racjonalne zagospodarowanie części ogrodzenia.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Platerówce zaprasza Mieszkańców Gminy do zgłaszania swoich posesji do udziału w Powiatowym Konkursie na Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego.

Zgłoszeń można dokonywać w terminie

do dnia 30 maja 2023 roku do godziny 12:00, osobiście w Urzędzie Gminy w Platerówce, w pokoju nr 9,

telefonicznie: 75 722 16 90 lub drogą e-mail: promocja@gminaplaterowka.pl.