Konkurs ofert na zadania z zakresu sportu w Świeradowie-Zdroju

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu w Świeradowie-Zdroju w 2023 roku.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu w Świeradowie-Zdroju w 2023 roku.

Organizowanie i prowadzenie szkółki narciarskiej narciarstwo alpejskie dla minimum 40 uczestników. Zajęcia bezpłatne skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój.

Szczegóły konkursu.