Przetarg na ulicę Lipową w Zarębie nierozstrzygnięty

Po raz czwarty postępowanie przetargowe ogłoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu na remont ulicy Lipowej w Zarębie nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Po raz czwarty postępowanie przetargowe ogłoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu na remont ulicy Lipowej w Zarębie nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Mimo czterokrotnej próby ogłoszenia przez Powiat Lubański przetargu, nadal nie udało się sfinalizować tego zadania. Oferty przedstawiane przez potencjalnych wykonawców znacznie przekraczają wartość zaktualizowanego już kilka razy kosztorysu inwestorskiego.

Środki na remont tego traktu miały pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) i budżetu powiatu. Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W przypadku Powiatu Lubańskiego wkład własny to aż 30 procent ogółu całej inwestycji. Mimo otrzymanej dotacji, przedstawione w przetargach kwoty znacznie przekraczają możliwości finansowe powiatu.

Powiat Lubański