„Olimpia” w Siekierczynie

Kolejny sukces Gminy Siekierczyn. Wójt Gminy nie spoczął na laurach po oddaniu nie tak dawno do użytku nowoczesnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Siekierczynie, lecz wspólnie z kierowanym przez siebie zespołem pracowników Urzędu Gminy Siekierczyn, podejmuje kolejne wyzwania udowadniając, że dla chcącego i pełnego zapału człowieka nie ma rzeczy niemożliwych.

Kolejny sukces Gminy Siekierczyn. Wójt Gminy nie spoczął na laurach po oddaniu nie tak dawno do użytku nowoczesnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Siekierczynie, lecz wspólnie z kierowanym przez siebie zespołem pracowników Urzędu Gminy Siekierczyn, podejmuje kolejne wyzwania udowadniając, że dla chcącego i pełnego zapału człowieka nie ma rzeczy niemożliwych.

18 maja ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru do programu budowy przyszkolnych hal sportowych „Olimpia”. Jest to inicjatywa organizowana pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki Pana Kamila Bortniczuka, na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Celem Programu „Olimpia” jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

W naszej gminie, nowe boisko sportowe o wymiarach 19 x 30 metrów wraz zadaszeniem o lekkiej konstrukcji powstanie przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie. Wewnątrz obiektu możliwe będzie nie tylko prowadzenie różnego rodzaju zajęć sportowych, ponieważ planowane jest również wybudowanie sceny oraz przenośnej strzelnicy sportowej na cztery stanowiska. Pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie to kwota 2 405 000 złotych. Budowa obiektu planowana jest na rok 2024. Nadmienić również należy, że w powiecie lubańskim, spośród gmin wiejskich, tylko Gmina Siekierczyn uzyskała dofinansowanie.

O postępach w realizacji tego zadania będziemy Państwa informować w kolejnych relacjach.

Gratulujemy!