Lato nad Kwisą

X Jubileuszowy Rajd Pieszy „LATO NAD KWISĄ” z cyklu imprez „Turystyka Łączy Pokolenia”

X Jubileuszowy Rajd Pieszy „LATO NAD KWISĄ” z cyklu imprez „Turystyka Łączy Pokolenia”.

Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu SKKT - PTSM przy Szkole Podstawowej w Kościelniku Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie organizują w dniu 17.06. 2023 r. (sobota) X Jubileuszowy Rajd Pieszy na trasie o długości 11 km według zasad IVV pod nazwą:

„L A T O  N A D  K W I S Ą”

z cyklu imprez

„Turystyka Łączy Pokolenia”

I. CELE RAJDU:
- promowanie i poznawanie piękna Gminy Lubań i Powiatu Lubańskiego
- upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
- zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych
- rekreacja dzieci, młodzieży i seniorów w kontakcie z przyrodą

II. ORGANIZATORZY RAJDU:
- Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu ul. Łużycka 1, 59-800 Lubań, tel. 75 721 65 80
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej w Kościelniku
- Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie

III. MIEJSCE STARTU TRASY 11 km:
Szkoła Podstawowa im. Orła Bialego w Kościelniku nr 40
Zbiórka o godz. 9:45 , wyjście na trasę o godz. 10:00
Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa w Kościelniku > przejazd kolejowy – Zajazd Staropolski – wyjście z Kościelnika w prawo pod górę – Lipowiec (PK) – dojście do szlaku zielonego – w prawo szlakiem zielonym – w prawo do stadniny koni (PK) – w dół do Ksieginek – kładka na Kwisie przy elektrowni wodnej – Jałowiec plac rekreacyjny – Jałowiec Pałac i Mauzoleum (PK) – boisko sportowe i plac zabaw w Kościelniku (PK) > Szkoła Podstawowa w Kościelniku

IV. META RAJDU:
Szkoła Podstawowa w Kościelniku czynna od godz. 13:30 do godz. 15:00

V. WPISOWE:
wykupienie karty uczestnictwa - karty startowej IVV normalnej / dorośli / 20,00 PLN
wykupienie karty uczestnictwa - karty startowej IVV ulgowej / młodzież / 15,00 PLN

VI. ŚWIADCZENIA:
plakietka okolicznościowa, stempel okolicznościowy, mapka trasy wędrówki, stempel IVV, punkty do książeczek GOT, OTP, TDŚ, Przyjaciel Łużyc. Na mecie ciepły posiłek.

Rajd dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Lubań i Gminy Lubań.
Udział w rajdzie tylko po uprzednim zgłoszeniu się i opłaceniu wpisowego. Zgłoszenia dla grup do dnia 13.06.2023 r. a dla osób indywidualnych do dnia 15.06.2023 r.
kontakt: mail: ptsmluban@poczta.fm, tel. kom. 604 92 72 47
Przejazdy do Szkóły w Koscielniku i z powrotem do Lubania we własnym zakresie.
Udział dzieci i młodzieży niepełnoletniej tylko z uprawnionym opiekunem.
Uczestnicy wszystkich trzech edycji Rajdu „Turystyka Łączy Pokolenia 2023” otrzymają każdorazowo dyplomik potwierdzający udział w rajdzie, a w październiku 2023 r. okolicznościowe honorowe dyplomy uczestnictwa za trzykrotny udział w imprezie i wartościowe nagrody rzeczowe.

Niech nam słońce świeci cały dzień.

Organizatorzy serdecznie zapraszają!