Ogólnopolski Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”

Na przełomie lutego i marca odbył się Ogólnopolski Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Moje oczy widzą coś pięknego” organizowany przez Świetlicę w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie. Tematyka pracy dotyczyła piękna, które dziecko widzi własnymi oczami.

Na przełomie lutego i marca odbył się Ogólnopolski Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Moje oczy widzą coś pięknego” organizowany przez Świetlicę w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie. Tematyka pracy dotyczyła piękna, które dziecko widzi własnymi oczami.

Jego celem było: rozwijanie wyobraźni plastycznej, ćwiczenie sprawności manualnej, wspieranie edukacji artystycznej, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata.  Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród świetliczaków z klas 1-4. Zgłoszono ponad 1600 prac z 239 placówek z całej Polski.  W naszej szkole do konkursu przystąpiło 16 osób, komisja konkursowa wyłoniła 5 prac do etapu ogólnopolskiego. 

SP2 nie znalazła się wśród najlepszych, ale dzieła naszych uczniów zostały dostrzeżone i wywieszone w holu szkoły organizatora. Wysłane prace były wykonane na wysokim poziomie, charakteryzowały się m.in. różnorodnością technik plastycznych.

Ilustrowały one przede wszystkim miejsca i ludzi, którzy kojarzą się naszym uczestnikom z pięknem. Najliczniejsza ilość prac przedstawia krajobrazy i świat przyrody. Jury brało pod uwagę przede wszystkim samodzielność oraz kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.