Wizyta absolwentów Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w OSS SG w Lubaniu

W dniach 15 – 19.05.2023 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili szkolenie dla grupy absolwentów Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego.

W dniach 15 – 19.05.2023 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili szkolenie dla grupy absolwentów Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego.

Celem szkolenia było przedstawienie szerokiego spektrum zadań, uprawnień oraz czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej w zwalczaniu zjawisk migracji nieuregulowanej – w Polsce i w Unii Europejskiej. Goście mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie.

Przekazana wiedza i doświadczenia docelowo mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału służb granicznych naszego sąsiada w zapobieganiu i zwalczaniu nielegalnej migracji na granicach i terytorium Ukrainy. Oprócz treści merytorycznych, funkcjonariusze mieli okazję zwidzieć bazę dydaktyczną naszego Ośrodka oraz Obiekt Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie, gdzie odbywała się część zajęć. W ostatnim dniu pobytu p.o. Zastępcy Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych – ppłk SG Tomasz Różański wręczył gościom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.