Kurs doskonalący nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”

W dniach 15 - 19.05.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.

W dniach 15 - 19.05.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy z Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Głównym celem kursu było poszerzenie wiedzy oraz rozwój umiejętności funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w zakresie społecznych kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań służbowych w stosunku do cudzoziemców pochodzących z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, z uwzględnieniem i poszanowaniem różnic kulturowych. Podczas zajęć przedstawiono zagadnienia z zakresu podstawowych zasad komunikowania się z cudzoziemcami pochodzącymi z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Wiele uwagi poświęcono aspektom, związanym z ich przynależnością etniczną i religijną. Omówiono również współczesne ruchy migracyjne z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej do Europy oraz problemy i wyzwania, dotyczące integracji społeczności azjatyckich ze społeczeństwami przyjmującymi.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat różnych sytuacji, z którymi mogą spotkać się funkcjonariusze podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

Wsparcia merytorycznego podczas realizacji kursu udzieliła Pani dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak z Zakładu Studiów Regionalnych i Rozwojowych Uniwersytetu Wrocławskiego – badaczka i popularyzatorka nauk w zakresie kulturowych aspektów bezpieczeństwa i funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych. Pani Doktor zapoznała słuchaczy z kulturą cudzoziemców pochodzących z państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz podzieliła się posiadaną wiedzą.