Kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego dla przewodników psów służbowych w specjalności do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni

24 maja 2023 r. zakończyła się kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego, realizowanego przez instruktorów Zakładu Kynologii z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

24 maja 2023 r. zakończyła się kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego, realizowanego przez instruktorów Zakładu Kynologii z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Funkcjonariusze wraz ze swoimi podopiecznymi z Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG uczestniczyli w zajęciach korygująco-doskonalących, w specjalności do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Przewodnicy z psami doskonalili swoje umiejętności w zróżnicowanym środowisku i zmiennych warunkach terenowych oraz pogodowych, zdobywając nowe doświadczenia przydatne w służbie. Wymiana informacji pomiędzy przewodnikami psów służbowych, dotyczących sytuacji występujących podczas realizacji czynności służbowych, dodatkowo wpłynęła na efektywność szkolenia.

W dniach 22 – 24.05.2023 r. do egzaminu przystąpiło 7 słuchaczy wraz z czworonożnymi podopiecznymi. Wyniki osiągnięte podczas egzaminu potwierdziły bardzo dobre przygotowanie przewodników z psami do pełnienia obowiązków związanych z ochroną granicy państwa.

Życzymy sukcesów oraz satysfakcji płynącej z pracy z psem służbowym!