Szkolenie dla osób monitorujących operacje powrotowe

W dniach 03 - 07.07.2023 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się szkolenie zorganizowane pod auspicjami Agencji Frontex, dla osób monitorujących operacje powrotowe.

W dniach 03 - 07.07.2023 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się szkolenie zorganizowane pod auspicjami Agencji Frontex, dla osób monitorujących operacje powrotowe.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich UE, którzy przyjechali do Lubania, by pod okiem wykwalifikowanej kadry poznać przepisy oraz dobre praktyki dotyczące pracy osób monitorujących operacje powrotowe. W szkoleniu jako jeden z trenerów brał udział przedstawiciel naszego Ośrodka.

W trakcie zajęć uczestnicy omawiali między innymi zagadnienia dotyczące roli Agencji Frontex podczas operacji powrotowych, obserwacji oraz sporządzania dokumentacji z przebiegu operacji, zakresu dozwolonych środków przymusu bezpośredniego, a także uczestniczyli w symulacji operacji powrotowej drogą lotniczą.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy przystąpili z sukcesem do egzaminu końcowego oraz otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia dla monitorów wspólnych operacji powrotowych prowadzonych drogą lotniczą.