Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas ostatniej sesji Zarząd Powiatu Lubańskiego otrzymał od radnych powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Podczas ostatniej sesji Zarząd Powiatu Lubańskiego otrzymał od radnych powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Przy podsumowaniu roku poprzedniego Starosta zwrócił uwagę na inwestycje drogowe, realizacje wielu projektów, również tych dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców czy poprawy bazy edukacyjnej szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Lubański oraz dobre wyniki w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Radni swoją decyzję podjęli po przedstawieniu informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowego planu finansowego za miniony rok, przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium, samorządowcy procedowali nad raportem o stanie Powiatu Lubańskiego, sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, informacją o stanie mienia Powiatu Lubańskiego za 2022 rok.

W zaprezentowanym Raporcie przedstawione zostały kluczowe zadania realizowane przez Zarząd w 2022 roku w obszarach, za które powiat jest odpowiedzialny na mocy ustaw i rozporządzeń. Raport obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu Lubańskiego.

- Ostatni rok był rokiem trudnym dla nas wszystkich. Dzięki Naszej współpracy udało się zrealizować budżet bardzo dobrze – nie ma deficytu, jest nadwyżka operacyjna, co pozwoliło w tym roku powiatowi lepiej funkcjonować. Gdy była taka potrzeba, byli Państwo zawsze do dyspozycji. Za tą gotowość i chęć współpracy oraz  docenienie realizowanych działań serdecznie dziękuję.Mamy świadomość, że jest to dla Nas zobowiązanie i motywacja, aby nadal ciężko pracować na rzecz powiatu. Słowa podziękowania kieruję również w stronę kierowników służb, staży i inspekcji, jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu.  Dzięki wspólnym działaniom, współpracy i zwykłemu sprzyjaniu sobie, pokazaliście Państwo, że wspólnie możemy działać na rzecz Powiatu Lubańskiego.  Mam nadzieje, że kolejny rok przyniesie równie dobre efekty - podkreślił Walery Czarnecki, starosta lubański.