GDDKiA doświetli przejścia w Lubaniu!

Ogłosiliśmy przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Lubaniu na drodze krajowej nr 30. Na oferty czekamy 27 lipca br.

Ogłosiliśmy przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Lubaniu na drodze krajowej nr 30. Na oferty czekamy 27 lipca br.

Zadanie będzie realizowane w formuje Projektuj i buduj. To oznacza, że w pierwszej kolejności zrealizowana zostanie dokumentacja projektowa, a następnie prace w terenie.

W ramach planowanych do przeprowadzenia prac zostanie przebudowany istniejący chodnik wzdłuż DK30. W tym miejscu powstanie droga dla pieszych i rowerów o długości 2,8 km. Jednocześnie doświetlimy dwadzieścia sześć przejść dla pieszych, które zlokalizowane są na terenie miasta. Na przejściach ułożone zostaną także specjalne płytki dla osób niedowidzących i niewidomych oraz wykonane będą wszystkie niezbędne prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na Platformie Zakupowej.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. PBID wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. 

Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.