Szkolenie dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

W dniach 11 - 12.07.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono trzecią w tym roku edycję szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W dniach 11 - 12.07.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono trzecią w tym roku edycję szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców i Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG. W trakcie zajęć uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę z zakresu zabezpieczeń stosowanych w dokumentach oraz nabyli praktyczne umiejętności weryfikacji autentyczności dokumentów i rozpoznawania fałszerstw.

Omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz zagadnienia z zakresu terminów procesowych i materialnych, w kontekście postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców.