Dotacje dla OSP na zakup sprzętu specjalistycznego

Gmina Lubań otrzymała wsparcie dla jednostek OSP.

Gmina Lubań otrzymała wsparcie dla jednostek OSP.

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił listę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa dolnośląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2023 (dawniej Program pn. „Mały Strażak”).

Dotacje te przeznaczone będą na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Maksymalna wysokość dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego dla OSP wynosiła 20 tys. zł., a nasze jednostki otrzymały kolejno:
Ochotnicza Straż Pożarna w Henrykowie Lubańskim – 17 270,10 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach – 17 935,20 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie – 19 152,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna Mściszowie – 17 159,40 zł

Pozyskane dofinansowanie w pełni przeznaczone zostanie na doposażenie naszych druhów w specjalistyczny sprzęt pomocny w działaniach ratowniczo-gaśniczych.