Kurs doskonalący pn. ,,Wykorzystanie technik wysokościowych - poziom podstawowy”

W dniach 10.07 – 14.07.2023 r. instruktor z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wraz z zaproszonymi ekspertami zewnętrznymi z Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kurs doskonalący pn. ,,Wykorzystanie technik wysokościowych - poziom podstawowy”.

W dniach 10.07 – 14.07.2023 r. instruktor z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu wraz z zaproszonymi ekspertami zewnętrznymi z Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kurs doskonalący pn. ,,Wykorzystanie technik wysokościowych - poziom podstawowy”.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Karpackiego, Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz z Biura Spraw Wewnętrznych SG. Zajęcia były realizowane w rejonie Szklarskiej Poręby.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu nauki wychodzenia za pomocą przyrządów zaciskowych po linie, zjazdów, budowy stanowisk, wiązania węzłów.

Kurs wykorzystania technik wysokościowych ma na celu przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych związanych z ewentualną pracą na wysokości oraz do prowadzenia, w oparciu o współdziałanie ze służbami ratowniczymi, działań w warunkach wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.