Wymienili źródła ciepła

Ponad 2 mln zł na granty, 145 zmodernizowanych kotłowni, przeszło 50 miesięcy działań projektowych. W maju zakończono projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Lubań”.

Ponad 2 mln zł na granty, 145 zmodernizowanych kotłowni, przeszło 50 miesięcy działań projektowych. W maju zakończono projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Lubań”.

Z początkiem 2019 roku Gmina Miejska Lubań rozpoczęła realizację projektu dot. wymiany źródeł ciepła dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Po wstępnych działaniach, w tym zebraniu grupy mieszkańców, którzy byliby zainteresowani udziałem w projekcie, w marcu 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Gminą Miejską Lubań. Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, poprzez modernizację źródeł ciepła w gospodarstwach domowych wsparte inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii. W ramach udziału w projekcie można było liczyć na częściowy zwrot kosztów poniesionych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Grantobiorcami byli lubanianie (lub osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Lubania) posiadający prawo do dysponowania nieruchomością (właściciele domów jednorodzinnych, właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych, najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych z prawem dysponowania nim, jak również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy TBS).

- Już od samego początku projekt spotkał się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Co istotne, każda osoba spełniająca wymagane kryteria, otrzymała dofinansowanie. Część osób sięgnęła po maksymalną kwotę wsparcia, jaką było 35 tys. zł. W sumie na granty dla mieszkańców zostało przeznaczonych aż 2 334 203,84 zł - podkreśla Arkadiusz Słowiński, Burmistrz Miasta Lubań.

W ramach projektu zmodernizowano 145 kotłowni, w tym 10 kotłów na biomasę, 15 podłączeń do sieci ciepłowniczej, 7 pomp ciepła w tym 2 z panelami fotowoltaicznymi, 113 instalacji gazowych w tym 7 z panelami fotowoltaicznymi. Ostatecznie kwota wydatków wyniosła ogółem 3 118 326,79 zł (wydatki kwalifikowane to 2 875 645,70 zł), a pozyskane dofinansowanie - 2 444 298,85 zł. Działania projektowe zostały zakończone 31 maja 2023 r. Każdy z grantobiorców otrzymał już zwrot kwoty, o jaką wnioskował i może korzystać z nowych źródeł ciepła.

(ŁCR)