OSP Siekierczyn z dofinansowaniem z WFOŚiGW

Miło nam poinformować, że 4 lipca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Siekierczynie podpisała umowę dotacji na zakup sprzętu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu” Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Miło nam poinformować, że 4 lipca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Siekierczynie podpisała umowę dotacji na zakup sprzętu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu” Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nasza jednostka zakupi sprzęt na łączną kwotę 22 218,72 zł w postaci pilarki ratowniczej do materiałów wielowarstwowych, wentylatora oddymiającego, zestawu podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów oraz węży tłocznych.

Zakupiony sprzęt w znacznym stopniu poprawi skuteczność prowadzonych działań ratowniczych, w myśl przyświecającego nam hasła "BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK".