Rusza pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Leśna.

W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować, o tym na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu Gminy Leśna. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy może zgłosić swój pomysł, który – jeśli wygra w głosowaniu – będzie realizowany w roku 2024. Kwota do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego to 710 072,40 zł.

W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować, o tym na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu Gminy Leśna. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy może zgłosić swój pomysł, który – jeśli wygra w głosowaniu – będzie realizowany w roku 2024. Kwota do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego to 710 072,40 zł.

Gmina Leśna została podzielona na 21 okręgów. Wysokość środków przeznaczonych na dany okręg zależy od jego liczby mieszkańców. Zgodnie z harmonogramem projekty można zgłaszać do 14 sierpnia br. Osoba składająca projekt musi mieszkać na obszarze okręgu, którego ten projekt dotyczy.

Wszelkie informacje można znaleźć na: https://lesna.budzet-obywatelski.org oraz http://bip.umlesna.nv.pl/m,985,budzet-obywatelski.html.