Są pieniądze na remont zabytków

Gmina Miejska Lubań pozyskała ponad 1 100 000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota ta umożliwi przeprowadzenie prac konserwatorskich przy trzech obiektach: kościele pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy, kościele pw. Św. Trójcy oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy pl. Lompy.

Gmina Miejska Lubań pozyskała ponad 1 100 000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota ta umożliwi przeprowadzenie prac konserwatorskich przy trzech obiektach: kościele pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy, kościele pw. Św. Trójcy oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy pl. Lompy.

Program, do którego nabór prowadzony był na początku br., oferuje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem do innych podmiotów, będących właścicielami lub zarządcami zabytków. Wkład własny, konieczny do uzyskania dofinansowania, to minimum 2% wartości inwestycji.

Lubański samorząd złożył 10 wniosków (maksymalna ilość przewidziana w programie), z czego pozytywnie rozpatrzono dofinansowanie:

  • rewitalizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Etap I (488 tys. zł), 
  • renowacji i konserwacji zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy – rzeźby barokowe, empora, ściany nawy i kaplicy bocznej, epitafia z piaskowca (466 tys. zł), 
  • konserwacji połaci dachowych i obróbek blacharskich dachu kościoła pw. Św. Trójcy w Lubaniu (147 tys. zł).

- Cieszy mnie, że akceptację zyskał projekt rewitalizacji zabytkowego budynku dawnej szkoły łacińskiej, gdzie obecnie ma siedzibę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejska – mówił Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński. - Dzięki temu zatrzymamy postępującą degradację budynku oraz uzyskamy zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu pracowników i interesantów obu instytucji. 

Prace, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, obejmą wymianę ponad 80 okien oraz dwojga drzwi zewnętrznych i jednych wewnętrznych. 

 – Warto podkreślić, że jest to dopiero pierwszy etap rewitalizacji tego budynku. Wiem, że najbardziej rzuca się w oczy elewacja, jednak prace należy zacząć od rzeczy najważniejszych z punktu widzenia ekonomii, ale i ekologii. Zapewniam, że samorząd nie ustaje w poszukiwaniach kolejnych możliwości pozyskania środków na dalsze prace remontowe i to nie tylko budynku MOPS – dodał A. Słowiński.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 498 tys. zł, a deklarowany wkład własny Gminy Miejskiej Lubań to jedynie 10 tys. zł. Przewidywany termin realizacji prac to druga połowa 2024 r.

(ŁCR)