Siekierczyńskie zabytki z dofinansowaniem

W dniu 14 lipca b.r., premier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosili wyniki dofinansowań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W dniu 14 lipca b.r., premier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosili wyniki dofinansowań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na terenie Gminy Siekierczyn wsparcie uzyskały dwa z dziesięciu zgłoszonych przez Urząd Gminy Siekierczyn projektów, w ramach których przeprowadzone zostaną prace obejmujące wymianę pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy oraz odtworzenie zabytkowej, zniszczonej wieży i dzwonnicy kościelnej wraz z systemem zegarowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zarębie. Oba projekty uzyskały dofinansowania w kwotach po 489 500 zł każdy.

Cieszymy się z dofinansowania udzielonego na modernizację obiektów sakralnych z terenu naszej gminy, licząc jednocześnie, że w kolejnej edycji programu, która już zapowiedziana została przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dofinansowane zostaną również pozostałe, równie ważne i wymagające zabezpieczenia i prac remontowych, zgłoszone przez nas zabytkowe obiekty z terenu naszej Gminy Siekierczyn.