Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową - karabinek, karabin maszynowy

W dniach 17 - 21.07.2021 r. instruktorzy z Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pn. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową - karabinek, karabin maszynowy”.

W dniach 17 - 21.07.2021 r. instruktorzy z Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pn. „Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową - karabinek, karabin maszynowy”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w Wydziałach Zabezpieczenia Działań oraz tych którzy pełnią służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Głównym celem kursu było podwyższenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni długiej oraz kształtowania prawidłowych postaw, nawyków i reakcji przy posługiwaniu się bronią służbową.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Komendy Głównej Straży Granicznej.