Informacja o utrudnieniach w ruchu

W związku z rozpoczęciem przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. prac polegających na budowie sieci i przyłączy gazu średniego ciśnienia dla zasilania budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Zaręba, informuję o wprowadzeniu przez Inwestora czasowej organizacji ruchu drogowego zastępczego od dnia 26.07.2023 r. na czas prowadzenia prac, w obrębie ulic:

W związku z rozpoczęciem przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. prac polegających na budowie sieci i przyłączy gazu średniego ciśnienia dla zasilania budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Zaręba, informuję o wprowadzeniu przez Inwestora czasowej organizacji ruchu drogowego zastępczego od dnia 26.07.2023 r. na czas prowadzenia prac, w obrębie ulic:

  • Wyszyńskiego – działka ewidencyjna nr 234 (droga wojewódzka nr DW 357)
  • Piaskowa – działki ewidencyjne 218 i 228/1 (droga gminna nr 109644D)
  • Bazaltowa – działka ewidencyjna 239 (droga gminna nr 109652D)

Informacja graficzna dotycząca organizacji ruchu w załączeniu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.