Ważna informacja dla posiadaczy drobiu.

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lubaniu informuje, że na posiadaczach drobiu ciąży obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z §1. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 roku, poz. 768).

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lubaniu informuje, że na posiadaczach drobiu ciąży obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z §1. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 roku, poz. 768).

Prowadzenie przydomowej hodowli drobiu należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaniu poprzez wypełnienie wniosku, który można pobrać pod niniejszą informacją.