Relacja ze szkolenia o tematyce Schengen.

W dniach 20-21.07.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się szkolenie skierowane dla kadry kierowniczej komórek właściwych w sprawach cudzoziemców mające na celu przygotowanie do zbliżającej misji ewaluacyjnej Schengen w obszarze powroty przeprowadzone przez przedstawicieli Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG.

W dniach 20-21.07.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się szkolenie skierowane dla kadry kierowniczej komórek właściwych w sprawach cudzoziemców mające na celu przygotowanie do zbliżającej misji ewaluacyjnej Schengen w obszarze powroty przeprowadzone przez przedstawicieli Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG.

Celem spotkania było przedstawienie praktycznych aspektów ewaluacji Schengen. Omówiono najistotniejsze kwestie związane z procedurami powrotowymi oraz detencją administracyjną. Wymieniono doświadczenia w zakresie identyfikacji cudzoziemców oraz realizacji powrotów przymusowych.

Przedstawiono założenia funkcjonalne SIS II oraz zasady realizacji powrotów dobrowolnych i reintegracji wynikające ze zmiany Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. W ostatnim panelu dyskusyjnym uczestnikom spotkania przedstawiono ofertę szkoleń dla pracowników oraz funkcjonariuszy SG pełniących służbę w komórkach właściwych w sprawach cudzoziemców.