PSE wsparło modernizację SUW w Siekierczynie

Intensywny rozwój Gminy Siekierczyn oraz dbałość o podnoszenie jakości i bezpieczeństwa niezawodności dostaw wody pitnej są celem nabierającej realnych kształtów modernizacji infrastruktury energetycznej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Siekierczynie, poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w jej zasilaniu, wraz z gromadzeniem energii gwarantującym nieprzerwane, alternatywne, ekologiczne i bezpieczne funkcjonowanie stacji.

Intensywny rozwój Gminy Siekierczyn oraz dbałość o podnoszenie jakości i bezpieczeństwa niezawodności dostaw wody pitnej są celem nabierającej realnych kształtów modernizacji infrastruktury energetycznej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Siekierczynie, poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w jej zasilaniu, wraz z gromadzeniem energii gwarantującym nieprzerwane, alternatywne, ekologiczne i bezpieczne funkcjonowanie stacji.

Stało się to możliwe dzięki staraniom Wójta Gminy Siekierczyn – Pana Dariusza Furdykoń i wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., które od lat są Partnerem Gminy Siekierczyn, a jednocześnie prekursorem stosowania nowatorskich technologii oraz odnawialnych źródeł energii. Sukces ten ma też istotny wymiar finansowy, ponieważ PSE wesprze działania naszej gminy kwotą 60 000 złotych!

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie trwałej i niezawodnej infrastruktury instalacji fotowoltaicznej, sterowniczej i magazynu energii, pozwalających na poprawę niezawodności bezpieczeństwa zasilania energetycznego i dostaw wody. Co za tym idzie zmniejszeniu ulegną koszty obsługi SUW, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć będzie można na dalszy rozwój naszej gminy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są inicjatorem i organizatorem wielu akcji i programów skierowanych do podmiotów prowadzących działalność na terenach, na których realizują swoje projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Celem realizowanych programów jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacji życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Dodatkowe informacje o działalności PSE można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.energetycznykompas.pl.

Dziękujemy Polskim Sieciom Energetycznym S.A. za tak istotne wsparcie niezmiernie ważnego projektu realizowanego w naszej gminie dla dobra mieszkańców!