Gmina Platerówka z dużym dofinansowaniem

Gmina Platerówka otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pod nazwą: REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU KOŚCIOŁA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W PLATERÓWCE. Kwota dofinansowania wynosi 998 600,00 zł.
Gmina Platerówka otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pod nazwą: REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHU KOŚCIOŁA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP W PLATERÓWCE. Kwota dofinansowania wynosi 998 600,00 zł. 
 
Dzięki staraniom Wójta Gminy Platerówka Krzysztofa Halickiego otrzymano całość wnioskowanej kwoty dofinansowania.
 
Złożenie wniosku o dofinansowanie poprzedzone było wieloma czasochłonnymi procedurami. Musiała zostać wykonana inwentaryzacja dachu oraz opracowany został projekt i kosztorys. Dofinansowanie na opracowanie ww. dokumentów zostało udzielone z budżetu Gminy Platerówka w wysokości 10 000,00 zł w ciągu ostatniego roku.
 
Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu ochronę zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK jednostkom samorządu terytorialnego. Warunki dofinansowania są bardzo korzystne, ponieważ stanowi ono aż 98% wartości każdego wnioskowanego zadania.