Rozpoczęcie szkolenia specjalistycznego i zakup psów.

W dniu 26.07.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się druga w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W dniu 26.07.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się druga w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Poza zajęciami praktycznymi, ukierunkowanymi na wyszukiwanie przez psy materiałów wybuchowych i broni w poszczególnych obszarach pracy, słuchacze zdobędą również wiedzę z zakresu teorii szkolenia psów, przepisów regulujących użycie psa w służbie, a także podstaw weterynarii i udzielania psu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Równolegle do szkolenia realizowane są również zakupy psów. Psy o odpowiednich predyspozycjach do pracy w danej specjalności, wyłonione przez komisję powołaną Rozkazem Dziennym Komendanta Ośrodka, będą towarzyszyły słuchaczom w pięciomiesięcznym szkoleniu, a następnie w służbie w  macierzystej jednostce organizacyjnej.

Niebawem przedstawimy Państwu naszych nowych czworonożnych podopiecznych.