Kurs doskonaląco-atestacyjny dla przewodników oraz psów służbowych

Wakacyjna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni realizowana w terminie 04.07-27.07.2023 r. dobiegła końca.

Wakacyjna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni realizowana w terminie 04.07-27.07.2023 r. dobiegła końca.

Podczas zajęć realizowano zagadnienia podnoszące sprawność użytkową psów takie jak wyszukiwanie dużej ilości broni i amunicji, praca w trudnych warunkach terenowych oraz wyszukiwanie materiałów wybuchowych ukrytych w gruncie.

Uczestnicy z pełnym zaangażowaniem realizowali ćwiczenia bazując na doświadczeniach własnych zdobytych podczas służby z psem, jak również  wskazówkach otrzymanych od kadry dydaktycznej. Egzamin zrealizowany w dniach 25-27.07.2023r. potwierdził bardzo dobrą kondycję roboczą przewodników i psów.