Dostępny urząd

Krzesełko do ewakuacji, pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, lektor języka migowego, szkolenia urzędników w zakresie dostępności cyfrowej. Urząd Miasta Lubań wdraża szereg rozwiązań, które mają podnieść dostępność instytucji dla osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel pozyskał dotację w kwocie prawie 100 tys. zł.

Krzesełko do ewakuacji, pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, lektor języka migowego, szkolenia urzędników w zakresie dostępności cyfrowej. Urząd Miasta Lubań wdraża szereg rozwiązań, które mają podnieść dostępność instytucji dla osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel pozyskał dotację w kwocie prawie 100 tys. zł.

W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań z końcem lipca br. zamontowana została pętla indukcyjna umożliwiającą osobom z niedosłuchem (częściowym bądź całkowitym) swobodną  rozmowę. Urządzenie łączy się z aparatem słuchowym interesanta, niwelując szumy przy jednoczesnym wzmocnieniu głosu urzędnika, który mówi do mikrofonu będącego częścią pętli.

- W BOI-u pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące. Aby się z nimi porozumieć, musiałyśmy głośniej mówić, jednocześnie te osoby też mówiły głośniej, w ten sposób nasza rozmowa niosła się po urzędzie, utrudniając prace innym. Bez wątpienia taka dostępność usprawni obsługę i przełoży się na lepszą komunikację – mówi pracownica Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań.

- Pętla jest bezobsługowa i działa przez całą dobę. Została tak zainstalowana, że jest praktycznie niezauważalna. W zasadzie jedynie specjalne oznakowanie miejsca obsługi informuje o tym, że takie stanowisko istnieje. Jednak to nie koniec działań, które usprawnią kontakt osób z niepełnosprawnościami z urzędem wyjaśnia Mariusz Tomiczek zajmujący Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju w Urzędzie Miasta Lubań.

Na sprawniejszą komunikację w urzędzie już za chwilę będą mogły liczyć również osoby posługujące się językiem migowym. W Biurze Obsługi Interesanta pojawi się aplikacja tłumacza polskiego języka migowego. W razie potrzeby osoba obsługująca połączy się online z tłumaczem, który poprowadzi rozmowę z petentem. Na kilkunastoosobową grupę urzędników czekają też szkolenia dotyczące dostępności cyfrowej. Dzięki nim nauczą się oni m.in. redagowania tekstów, które będą mogły odczytywać również osoby niewidzące posługujące się specjalnym czytnikiem tekstu dostępnym np. w laptopie. Dodatkowo pracownicy urzędu zostaną wyposażeni w wiadomości z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej, które pomogą niwelować dotychczasowe bariery.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Jego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na realizację projektu „Dostępny urząd w mieście Lubań” Gmina Miejska Lubań pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stuprocentową dotację w kwocie 99 609 złotych. Wdrażanie zaplanowanych działań potrwa do końca września.

(ŁCR)