Warsztaty dla sekcji konwojowych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców

W dniach 26 – 28.07.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyły się warsztaty dla sekcji konwojowych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

W dniach 26 – 28.07.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyły się warsztaty dla sekcji konwojowych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Warsztaty prowadzone były przez krajowego koordynatora ds. doprowadzeń z ramienia Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG oraz funkcjonariuszy z Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu. W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Tematyka poruszana w trakcie warsztatów obejmowała praktyczne aspekty wykonywania czynności służbowych związanych z organizowaniem i realizacją doprowadzeń cudzoziemców, a także wypracowanie najlepszych praktyk w działaniu. Omówiono również zasady użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej w trakcie czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy zabezpieczających czynności związane z doprowadzaniem osób.