Windy w lubańskich placówkach oświatowych

W tym roku szkolnym dwie lubańskie podstawówki oraz budynek, w którym mieści się Przedszkole Miejskie nr 1, zyskają windy.

W tym roku szkolnym dwie lubańskie podstawówki oraz budynek, w którym mieści się Przedszkole Miejskie nr 1, zyskają windy.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności miejskich jednostek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 i wspomnianego wcześniej przedszkola. Jest to ostatni element realizacji projektu finansowanego z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Windy ułatwią poruszanie się osobom z czasową niepełnosprawnością (np. uczeń z nogą w gipsie), osobom starszym, które odbierają swoje wnuki, ale także np. kobietom w zaawansowanej ciąży czy też rodzicom, którzy przychodzą po swoje latorośle z młodszymi dziećmi w wózkach.

Jednak najważniejszy efekt tej inwestycji to umożliwienie korzystania z placówek dzieciom z trwałą niepełnosprawnością ruchową, co do tej pory było bardzo utrudnione. Wśród rodziców uczniów także są osoby poruszające się o kulach czy też na wózkach inwalidzkich. Dzięki windom bez problemu będą oni mogli brać udział w zebraniach i innych wydarzeniach z życia szkoły.

- Windy w szkołach będą dostępne dla wszystkich. Nie planujemy włączania ich tylko „od wielkiego dzwonu”. Na początku z pewnością będzie to atrakcja dla dzieciaków, ale z czasem spowszednieje. Montujemy windy, które mają służyć, a nie tylko wyglądaćpodkreślił główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju Mariusz Tomiczek. - W przyszłości chcielibyśmy zamontować windę również w Szkole Podstawowej nr 1, ale wymaga to zgody konserwatora zabytków i szczegółowych rozwiązań technicznych – dodał M. Tomiczek.

Zakończenie prac przewidziane jest na koniec września, a więc w nowym roku szkolnym dzieci, nauczyciele, pracownicy placówek oraz rodzice będą mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań zwiększających dostępność budynków.

(ŁCR)