Bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu  informuje, że posiada do wypożyczenia nowy sprzęt rehabilitacyjny: - 22 szt. wózków inwalidzkich, - 19 szt. balkoników dla osób niepełnosprawnych, - 11 kompletów kul. Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że posiada do wypożyczenia nowy sprzęt rehabilitacyjny: - 22 szt. wózków inwalidzkich, - 19 szt. balkoników dla osób niepełnosprawnych, - 11 kompletów kul. Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie

Z usług wypożyczalni może skorzystać każdy mieszkaniec miasta Lubań, który dostarczy aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zawrze umowę o wypożyczeniu sprzętu.

Wszelkie informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
można uzyskać

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00-10:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1 - pokój 2B 

tel. 75 646 44 92

lub

codziennie – telefonicznie w godzinach urzędowania

pod numerem telefonu 75 646 04 11.