Zakończenie kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków

Kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków realizowana w OSS SG w Lubaniu dobiegła końca

Kolejna edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków realizowana w OSS SG w Lubaniu dobiegła końca

Przewodnicy wraz z psami uczestniczyli w zajęciach, których celem było korygowanie błędów i doskonalenie pracy przewodników oraz podniesienie zdolności użytkowej psów. Szkolenie odbywało się w zróżnicowanym środowisku pracy. Uczestnicy z pełnym zaangażowaniem realizowali ćwiczenia, bazując na doświadczeniach własnych, zdobytych podczas służby z psem, jak również na wskazówkach otrzymanych od kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii OSS SG w Lubaniu.  Kurs zakończył się egzaminem, podczas którego słuchacze wraz z psami uzyskali satysfakcjonujące wyniki, które umożliwiły przedłużenie terminów ważności atestu psa służbowego SG.

Gratulujemy oraz życzymy satysfakcji z pracy z psem oraz sukcesów w codziennej służbie !