Piknik Rodzinny w Siekierczynie

29 lipca na terenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego w Siekierczynie, odbył się mający charakter kulturalny i edukacyjny „Piknik Rodzinny”, zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką Siekierczyna Dolnego, przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich z Zaręby.

29 lipca na terenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego w Siekierczynie, odbył się mający charakter kulturalny i edukacyjny „Piknik Rodzinny”, zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką Siekierczyna Dolnego, przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich z Zaręby.

W trakcie imprezy propagowano bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez zaprezentowanie pokazu bezpiecznej jazdy motocyklem, a pokaz zaprezentowany przez OSP Siekierczyn przybliżył, licznie przybyłym uczestnikom pikniku, zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

„Piknik Rodzinny” stał się kolejną możliwością do zaprezentowania zaproszonym gościom oraz mieszkańcom Gminy Siekierczyn wyposażenia i urządzeń, które zakupione zostały dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zarębie.

Zakupy te sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Nabyty dzięki udzielonemu wsparciu sprzęt, służy Kołom Gospodyń Wiejskich do realizacji przedsięwzięć informacyjnych i podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Siekierczyn.

Sprzęt zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, służył do  przygotowania cateringu w czasie trwania „Pikniku Rodzinnego”, co wpłynęło na lepsze naświetlenie uczestnikom pikniku zagrożeń i problemów wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania się we wspólnej społeczności.