Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Sprawa dotyczy budowy linii energetycznej 400 kV - Mikułowa - Świebodzice.

Sprawa dotyczy budowy linii energetycznej 400 kV - Mikułowa - Świebodzice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.61.2023.AK   z dnia 9 sierpnia 2023 roku zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski dnia 31 lipca 2023 r. wydał decyzję Nr I-Pe-64/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 220kV relacji Mikułowa - Świebodzice dla zadania pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110kV Świebodzice i stacji 400/220/110kV Mikułowa” w ramach zadania: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice”.

Załączniki